Grant Uczelniany na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów (Działanie 4) – 2020r. – Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej opartej na analizie ścieków do identyfikacji stopnia narażenia populacji na terenach zurbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami – kierownik projektu dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, projekt realizowany we współpracy międzynarodowej.

Grant Uczelniany na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów (Działanie 4) – Analiza obecności związków endokrynnych i antybiotyków w osadach ściekowych w kontekście ich rolniczego zastosowania – realizacja projektu: dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH; mgr Wioleta Bolesta.

Identyfikacja źródeł aerozoli węglowych w aglomeracji krakowskiej w oparciu o analizy składu chemicznego i izotopowego frakcji PM10 i PM1 pyłów zawieszonych; kierownik mgr inż. Alicja Skiba, opiekun dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z Vienna University of Technology (Austria).

Dotychczasowe rezultaty projektu i ich upowszechnienie na konferencjach naukowych:

dr hab. inż. K. Styszko, prof. AGH – członek Management Committee, work groups 2 i 3
mgr inż. Alicja Skiba – członek WG2
mgr inż. Przemysław Furman – członek WG2

https://www.costcolossal.eu/

realizacja prac doktorskich mgr inż. A. Skiba oraz mgr inż. P. Furman – studia interdyscyplinarne FCB (WFiIS oraz WEiP).

http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/index.php

(MicroRNAs expression of human peripheral blood monocytes following in vitro exposure to ambient fine particulate matter (PM2,5)- a potential link between air pollution and atherosclerosis, project NCN

Konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (lider), WFiIS oraz WEiP
(kierownik ze strony WEiP – dr hab. inż. K.Styszko, prof. AGH).