Koło Naukowe „RedoX” Akademii Górniczo – Hutniczej powstało w 2011 roku. Koło działa przy Katedrze Chemii Węgla i Nauk
o Środowisku. W skład Koła wchodzą studenci z Wydziału Energetyki i Paliw. Opiekunem Koła KN RedoX jest dr inż. hab. Katarzyna Styszko, prof. AGH.