Kierownik zespołu

dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Doktoranci

mgr inż. Justyna Durak

mgr inż. Przemysław Furman

mgr inż. Magdalena Karnas

mgr inż. Alicja Skiba

mgr inż. Jagoda Worek