Dane adresowe:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
Zespół Współczesnych Zagrożeń Środowiska
al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefon kontaktowy:
12 617 2032

Poczta elektroniczna:
styszko@agh.edu.pl