Realizowane prace doktorskie
  • Ocena narażenia populacji Krakowa na zanieczyszczenie środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na podstawie analizy ścieków

Wydział Energetyki i Paliw, otwarty przewód doktorski  – marzec 2019.

doktorant - mgr inż. Justyna Durak
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
Promotor pomocniczy – dr Elżbieta Sochacka-Tatara, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej,
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  • Zmienność sezonowa źródeł zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie w okresie 2018-2019 w oparciu o badania składu chemicznego i izotopowego

studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w ramach stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich  „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej (FCB)”, EU Project POWR.03.02.00-00-I004/16, otwarty przewód doktorski  – marzec 2019

doktorant - mgr inż. Alicja Skiba
promotor WEiP – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
promotor WFiIS – prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański,
  • „Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego”

studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w ramach stacjonarnych Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej (FCB)”, EU Project POWR.03.02.00-00-I004/16,

doktorant - mgr inż. Przemysław Furman
opiekun naukowy WEiP – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
opiekun naukowy na WFiIS – dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH
  • Opracowanie innowacyjnej metody intensyfikacji uwalniania rodników hydroksylowych OH* w procesach fotolitycznego oczyszczania ścieków oraz neutralizacji odorów

studia doktoranckie na Wydziale Energetyki i Paliw w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”, otwarty przewód doktorski – luty 2019

doktorant - mgr inż. Magdalena Karnas
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
opiekun pomocniczy – Stanisław Zawadzki, Aquablue
  • „Symulacja procesów tworzenia depozytów w procesach rafineryjnych”

Instytut Nafty i Gazu

doktorant - mgr Xymena Badura
promotor WEiP – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
  •  Analiza zawartości ustabilizowanego osadu ściekowego poddanego procesowi innowacyjnej granulacji pod kątem obecności nowych, niezidentyfikowanych substancji w kontekście bezpiecznego i powszechnego wykorzystania go jako produkt nawozowy

Szkoła Doktorska w ramach programu MNiSW – IV edycja (2020/2021) „Doktorat wdrożeniowy” we współpracy z PWiK Żory Sp. z o.o.

doktorant - mgr Wioleta Bolesta
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
promotor pomocniczy – dr Marcin Głodniok, GIG
  • „Występowanie i analiza mikroplastiku w środowisku wodnym”

Szkoła Doktorska AGH

doktorant - mgr inż. Jagoda Worek
promotor – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
promotor pomocniczy – dr Anna Białas, AGH

Zrealizowane prace doktorskie

  • 2012 – 2017 „Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozoli atmosferycznych pochodzących z aglomeracji krakowskiej”. dr inż. Katarzyna Szramowiat, Wydział Energetyki i Paliw.
Promotor – prof. dr hab. Janusz Gołaś
Promotor pomocniczy – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH
  • 2009 – 2014 „Analityka wybranych farmaceutyków jako nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska wodnego”. dr inż. Katarzyna Nosek, Wydział Energetyki i Paliw.
Promotor – prof. dr hab. Janusz Gołaś
Konsultant naukowy – dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH