Kierownik zespołu

dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Doktoranci

mgr inż. Justyna Durak

mgr inż. Przemysław Furman

mgr inż. Magdalena Karnas

dr inż. Alicja Skiba

mgr inż. Jagoda Worek

mgr Wioleta Bolesta